БАЙГУУЛЛАГЫН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ГАМШИГ ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын нийт албан хаагчдад аймгийн Онцгой байдлын газрын ахмад Г.Золжавхлан “Байгууллагын галын аюулгүй байдал, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ” сэдвээр сургалт хийлээ.