Үндэсний аудитын газрын “АУДИТОР”-ын албан тушаалыг түр орлон гүйцэтгэх албан хаагч шалгаруулж авах зар

Үндэсний аудитын газрын Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газрын Аудитор /хүүхэд асрах чөлөөтэй албан хаагчийн оронд түр/