Аудитын нээлт боллоо.

Өнөөдөр буюу 2024 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар дээр “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2023 оны бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр нөлөө” сэдэвт аудитын нээлт боллоо. Аудитын нээллтэд аймгийн ИТХ-ын дарга Г.Пүрэвганди, аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Эрдэнэбат, мэргэжилтэн Г.Батгэрэл, Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч Ц.Давааням, Худалдан авах ажиллагааны газар, Орон нутгийн өмчийн газар, Жаргалант сумын ЗДТГ, Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтнүүд, бусад албаны төлөөллүүд оролцлоо. Аудитаар 2023 онд Ховд аймагт орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа болон хэрэгжиж дууссан төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэл, үр өгөөж зэрэг асуудлыг авч үзэх юм.