УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны А/162 дугаар тушаалаар баталсан Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2023 оны бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр дүн”  сэдэвт аудитын нээлтийг хийж төлөвлөгөөг танилцуулав.

Аудитын нээлтэд аймгийн ИТХ-ын бодлого зохицуулалт, хууль эрх зүйн хяналтын хэлтсийн дарга Д.Ганхуяг, Худалдан авах ажиллагааны газрын ахлах мэргэжилтэн Б.Алтанчимэг, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын ахлах мэргэжилтэн Б.Зоригт, аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга Б.Эрдэнэсүрэн, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн А.Бадамсүрэн, Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны дарга Т.Алтанлхам, сумдын удирдлага болон санхүүгийн ажилтнууд оролцлоо.