Намын нэр Эвслийн нэр Хандивын тайлан Хандивын тайланг баталгаажуулсан  дүгнэлт Сонгуулийн мөрийн Сонгуулийн мөрийн
хөтөлбөрт хийсэн дүгнэлт хөтөлбөр
1 Монгол Ардын нам Тайлан Дүгнэлт  Дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр
2 Ардчилсан нам Тайлан Дүгнэлт  Дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр
3 Хөдөлмөрийн Үндэсний нам Зөв хүн электорат Тайлан Дүгнэлт Дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр
4 Монголын Социал Демократ нам тайлан Дүгнэлт
5 Зүй Ёс нам Тайлан  Дүгнэлт
6 Монгол Ардын Хувьсгалт нам Та бидний эвсэл Тайлан Дүгнэлт Дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр
7 Иргэний Зориг Ногоон нам Тайлан Дүгнэлт
8 Монголын Уламжлалын Нэгдсэн нам Тайлан Дүгнэлт
9 Шударга Иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам Шинэ эсвэл Тайлан Дүгнэлт Дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр
10 Бүгд Найрамдах нам Тайлан  Дүгнэлт
11 Үнэн Ба Зөв нам Тайлан  Дүгнэлт
12 Монголын Үндэсний Ардчилсан нам Тайлан  Дүгнэлт
13 Монголын Консерватив нам Сахигтун! Үндсэн хуулийн 19 эвсэл Тайлан  Дүгнэлт  Дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр
14 Монгол Хүний Төлөө нам Тайлан  Дүгнэлт
15 Эх Орончдын Нэгдсэн нам Тайлан  Дүгнэлт  Дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр
16 Монголын Ногоон нам Тайлан  Дүгнэлт  Дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр
17 Ард Түмнээ хайрлая нам Тайлан  Дүгнэлт  Дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр
18 Ард түмний Олонхийн Засаглал нам Тайлан  Дүгнэлт  Дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр
19 Гэр хороолол хөгжлийн нам Тайлан  Дүгнэлт  Дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр
20 Ард Түмний нам Тайлан  Дүгнэлт Дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр
21 Эрх Чөлөөг Хэрэгжүүлэгч нам Тайлан  Дүгнэлт Дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр
22 Ардчилал шинчлэлт нам Тайлан  Дүгнэлт  Дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр
23 Их эв нам Тайлан  Дүгнэлт  Дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр
24 Дэлхийн Монголчууд нам Тайлан  Дүгнэлт  Дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр
25 Хөгжлийн Хөтөлбөр нам Тайлан  Дүгнэлт  Дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр
26 Эх Орон нам Тайлан  Дүгнэлт  Дүгнэлт  Мөрийн хөтөлбөр
27 Зон Олны нам Тайлан Дүгнэлт  Дүгнэлт Мөрийн хөтөлбөр