ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-2018 ОНЫ ШИЛДЭГИЙН ШИЛДЭГ ХАМТ ОЛНООР ШАЛГАРАВ.

Аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын газруудаас 2018 оны ажлаараа тэргүүн байр эзэлсэн тул “2018 оны Шилдэгийн шилдэг хамт олон”-оор шалгарч ҮАГ-ын өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнуулав.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ