НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОЖ БУЙ НАМ, ЭВСЛИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ

НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ  ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОЖ БУЙ  НАМ, ЭВСЛИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ

Д/д Нам эвслийн нэр Хандивын тайлан, тайлан баталгаажуулсан дүгнэлт Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт хийсэн дүгнэлт, Мөрийн хөтөлбөр 
1 Монгол Ардын Хувьсгалт нам ҮЗЭХ ҮЗЭХ
2 Монгол Ардын нам ҮЗЭХ ҮЗЭХ
3 Ардчилал Шинэчлэлийн нам ҮЗЭХ ҮЗЭХ
4 Ардчилсан нам ҮЗЭХ ҮЗЭХ
5 Бүгд Найрамдах нам ҮЗЭХ ҮЗЭХ
6 Гэр Хороолол Хөгжлийн нам ҮЗЭХ ҮЗЭХ
7 Дэлхийн Монголчууд нам ҮЗЭХ ҮЗЭХ
8  Зүй Ёс нам ҮЗЭХ ҮЗЭХ
9 Иргэний Зориг Ногоон нам ҮЗЭХ ҮЗЭХ
10 Монголын Ногоон нам ҮЗЭХ ҮЗЭХ
11 Монголын Уламжлалын Нэгдсэн нам ҮЗЭХ ҮЗЭХ
12 Монголын Социал Демократ нам ҮЗЭХ ҮЗЭХ
13 Монголын Үндэсний Ардчилсан нам ҮЗЭХ ҮЗЭХ
14 Сахигтун! Үндсэн хуулийн 19 эвсэл ҮЗЭХ ҮЗЭХ
15 Хөгжлийн Хөтөлбөр нам ҮЗЭХ ҮЗЭХ
16 Хөдөлмөрийн Үндэсний нам ҮЗЭХ ҮЗЭХ
17 Шударга Иргэдийн Нэгдсэн Эвсэл нам ҮЗЭХ ҮЗЭХ

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ