Tag

Нийслэл

ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.8 дахь заалт, Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.7...

НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГҮҮДИЙН УЛС БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГА, ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН 2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ЗАВСРЫН АУДИТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх заалт, Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг үндэслэн  нийслэл, 9 дүүрэгт  холбогдох эрх...

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.7 дахь заалт, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/82 дугаар тушаалын хавсралтаар...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2022 оны 10-р сарын 13-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр: Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын албан хаагчдын өрөөний засварын ажил хийх ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: НТАГ-2022/01 Нийслэл...

“НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БОДЛОГО, ТӨСВИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН”-Д ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2022...

ОРОН НУТГИЙН ХУРЛЫН НӨХӨН БОЛОН ДАХИН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦСОН НАМ, БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАНГ ХЯНАСАН САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

ОРОН НУТГИЙН ХУРЛЫН НӨХӨН БОЛОН ДАХИН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦСОН НАМ, БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАНГ ХЯНАСАН САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН Tags: Нийслэл

ШАГНАЛ ГАРДУУЛЛАА

Тус газраас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан ахмадуудын төлөөллийг Дарга тэргүүлэх аудитор М.Эрдэнэжаргал хүлээн авч уулзаж Төрийн хяналтын  байгууллагын 100 жилийн ойн медаль гардуулж баяр хүргэлээ....

МЭНДЧИЛГЭЭ

Tags: Нийслэл

НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГҮҮДИЙН УЛС БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГА, ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ, ТБОНӨААН-ИЙН 2021 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД АУДИТ ХИЙЖ БАТАЛГААЖУУЛЛАА.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд, санхүүгийн тайлангийн аудит хийх байгууллагын жагсаалт, аудит хийх хэлбэр батлах тухай...

ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОЖ БУЙ БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ

ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОЖ БУЙ БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ   Д/д Бие даан нэр дэвшигчийн...
1 2 3 10

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ