Day

10-р сар 19, 2022

Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг зохион байгууллаа.

Монгол Улсад төрийн хяналтын тогтолцоо үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойн хүрээнд аудитын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилгоор “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг...

ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.8 дахь заалт, Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4,...

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.7 дахь заалт, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/82 дугаар тушаалын хавсралтаар...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ