Day

5-р сар 12, 2023

“Татварын шинэчлэлийн бодлогын хэрэгжилт, түүний үр нөлөө” сэдэвт аудитын нээлтийг хийв

УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны 2022 оны 9 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2023 оны гүйцэтгэх аудитын сэдэв”-ийн дагуу Төрийн аудитын тухай  хуулийн 6 дугаар...

“Төрийн аудитын байгууллага, төрийн аудитын үйл ажиллагааны талаарх үндсэн ойлголт” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Төрийн аудитын байгууллага Улсын Их хуралтай харилцах механизмыг улам боловсронгуй болгох, хамтын ажиллагааг илүү үр дүнтэй байлгахад анхаарч үе шаттай ажлууд зохион байгуулж байгаа билээ....

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ БОЛЛОО.

᠌᠌”Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийх нийцлийн аудит”-ын нээлтийг 2023 оны 05 сарын 11-ний өдөр зохион байгууллаа. Нээлтэд Байгаль орчин аялал газар, Газрын...