Day

5-р сар 1, 2024

Аудитын хурал боллоо

Улсын төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн сэдэвт аудитын хурал боллоо. Ховд аймагт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 246.1 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй...

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газарт “Аудиторын үүргийг түр орлон гүйцэтгэх” ажлын байранд материал ирүүлэхийг урьж байна.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газарт “Аудиторын үүргийг түр орлон гүйцэтгэх” ажлын байранд материал ирүүлэхийг урьж байна. Тавигдах шаардлага: – Эдийн засагч, Санхүү, нягтлан бодох...

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР:

Төрийн аудитын байгууллагын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан дагуу “Улсын төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт аудитыг хийлээ. Улсын төсвийн хөрөнгө...