banner

 

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

НАМ, ЭВСЭЛ, НЭР ДЭВШИГЧ НАРТ

2020-10-20

НАМ, ЭВСЭЛ, НЭР ДЭВШИГЧ НАРТ

Чиглэл, зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.3 дахь хэсэгт “Нам, эсвэл нь санал авах өдрөөс хойш 45 хоногт, нэр дэвшигч нь санал авах өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан зардлын тайландаа хувийн аудитын хуулийн этгээдээр дүгнэлт гаргуулан, Төрийн аудитын орон нутаг дахь салбар байгууллагад хүргүүлнэ” гэж заасан байна.

Иймд Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.1-д “Төрийн аудитын орон нутаг дахь салбар байгууллага зардлын тайланг хүлээн авсан өдрөөс хойш 60 хоногийн дотор хянаж, дүнг нийтэд мэдээлэх бөгөөд нэг сая ба түүнээс дээш төгрөгийн хандив өгсөн иргэн, хоёр сая ба түүнээс дээш төгрөгийн хандив өгсөн хуулийн этгээдийг нийтэд мэдээлнэ” гэж заасны дагуу зардлын тайланг хянаж, нийтэд мэдээлэх тул сонгуулийн зардлын тайланг дараах баримт материалын хамт ирүүлнэ үү. Үүнд:

  • Сонгуулийн зардлын дансны хуулга;
  • Сонгуулийн зардлын тайланд тусгасан орлого, зарлагыг нотлох анхан шатны баримт;
  • Байгуулсан гэрээ, хэлцлийн хуулбар;
  • Нэр дэвшигч мөнгөн бус хандив авсан бол хандивын гэрээний хуулбар, хандивын гэрээний үнэлгээг тодорхойлсон нотлох баримт
  • Сонгуулийн зардлын тайлан гаргах хавсралт маягт (1-9)-ын дагуу гаргасан тайлан

Зардлын тайлан гаргах, хянуулах, нийтэд мэдээлэхтэй холбоотой сонгуулийн хууль, тогтоомж зөрчсөн тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага /мөнгөн торгуулийн/ хүлээх зохицуулалттай болохыг анхаарна уу.

Хуульд заасан үүргээ хэрэгжүүлэн аудитыг хуулиар тогтоосон хугацаанд гүйцэтгэхэд хамтран ажиллана гэдэгт итгэж байна.

Холбогдох баримтуудыг энд дарж үзнэ үү

Аудио мэдээ

Видео мэдээ

Санал асуулга