НИЙСЛЭЛИЙН ГЭР ХОРООЛЛЫН ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХУУЛЬ, ЖУРМЫН ДАГУУ ЯВАГДСАН ЭСЭХЭД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН 2017 ОНЫ ТАЙЛАН

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ