НЭР ДЭВШИГЧ НАРЫН АНХААРАЛД

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 56.3-д “Нам, эвсэл нь санал авах өдрөөс хойш 45 хоногт, нэр дэвшигч санал авах өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан зардлын тайландаа хувийн аудитын хуулийн этгээдээр дүгнэлт гаргуулан,төрийн аудитын орон нутаг дахь салбар байгууллагад хүргүүлнэ” гэж заасны дагуу аудитын дүгнэлтээ Нийслэл дэх Төрийн аудитын газарт хүргүүлнэ.

Улсын хэмжээнд зарлаад байсан гамшгаас хамгаалах хэсэгчилсэн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийг ахиулсантай холбогдуулан нийслэл, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд оролцсон нэр дэвшигч, бие даан нэр дэвшигчид зардлын тайлангийн дүгнэлт болон хавсралт маягтын хамт цахим хэлбэрээр ирүүлж болохыг мэдэгдье.

Зардлын тайланг цахим хэлбэрээр ub@audit.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Холбогдох утас: 99165617, 88110440

Жич: Цахим хэлбэрээр зардлын тайлан, хавсралт маягтыг ирүүлэхдээ хууль, журамд заасан мэдээллийг бүрэн ирүүлэхийг анхааруулж байна!

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ