banner

 

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

2020-11-24

ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.8 дахь заалт, Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.7 дахь заалтыг тус тус үндэслэн төсвийн шууд захирагч, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-нээр дуусвар болсон санхүүгийн тайланд аудит хийж гүйцэтгүүлэх зорилгоор хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул оролцох хүсэлтэй аудитын хуулийн этгээдийг мэдээллээ ирүүлэхийг урьж байна.

Санхүүгийн тайлангийн аудитыг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэх аудитын хуулийн этгээд нь багц I-10, багц II-10, багц III-10-т хамаарах төсвийн шууд захирагчийн болон Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн удирдлагын бэлтгэсэн 2020 оны санхүүгийн тайланг УСНББОУС, СТОУС, НББОУС болон тэдгээрт нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналын холбогдох заавар, журамд нийцүүлэн үнэн зөв гаргасан эсэх талаар дүгнэлт гаргаж баталгаажуулах ажлыг гүйцэтгэнэ. Аудитыг  Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9-д заасан цаглабарт хугацаанд багтаан төрийн аудитын байгууллагын хянан удирдах ажилтнуудаар хянуулсан аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлнэ.

Мэдүүлгээ ирүүлж буй аудитын хуулийн этгээд нь дараах материалыг цахимаар ирүүлнэ. Үүнд:

 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Татварын тодорхойлолт;
 • Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт;
 • ШШГЕГ-ын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй талаарх тодорхойлолт;
 • Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт; (archive@judcouncil.mn цахим хаягаар хүсэлт илгээн авна уу)
 • ММНБИ-ын тодорхойлолт; /Үндэсний аудитын газар ММНБИ-ээс нэгдсэн журмаар авах болсон тул ирүүлэх шаардлагагүй/
 • Гүйцэтгэсэн адил төсөөтэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/;
 • Үндсэн ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Үндсэн ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/;
 • Санхүүгийн тайлан /сүүлийн 2 жилээр/.

Сонирхсон хуулийн этгээд нэмэлт мэдээллийг 2020 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 09:00 цагаас 2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 18:00 цагийн хооронд авах бөгөөд материалаа дор дурдсан хаягаар 2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 18:00  цагийн дотор arkhangai@audit.gov.mn хаягаар цахим хэлбэрээр ирүүлнэ үү.             

Холбоо барих утас: 9944-1900 , 9933-8611

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Аудио мэдээ

Видео мэдээ

Санал асуулга