banner

 

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

НТАГ-ЫН АУДИТЫН ХОЁРДУГААР ХЭЛТСИЙН 2021 ОНД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

2021-04-30

НТАГ-ЫН АУДИТЫН ХОЁРДУГААР ХЭЛТСИЙН 2021 ОНД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.3, 8.9.8, 8.9.4 дэх заалт, Монгол улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны A/64, НТАГ-ын газрын дарга, тэргүүлэх аудиторын 2020 оны А/35 дугаар тушаалуудыг үндэслэн нийслэл, дүүргийн улс, орон нутгийн төсвийн нийт 674 байгууллага, сан, 82 төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн тайлан, 9 дүүргийн төсвийн төвлөрүүлэн болон нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд баталгаажуулах аудит хийлээ. Үүнээс, НТАГ- 119 байгууллага, 9 дүүрэг, нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд, аудитын 26 хуулийн этгээд гэрээний дагуу 120 байгууллага, сангийн санхүүгийн тайланд аудит хийж дүгнэлт гаргаж, 517 байгууллага, сангийн санхүүгийн тайланд аудитын  үе шатны ажлыг хэсэгчлэн хийлээ.

Энэ жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүнгээр улс, орон нутгийн төсвийн  179 байгууллагаас 148 байгууллага “Зөрчилгүй санал дүгнэлт”, 26 байгууллага “Хязгаарлалттай санал дүгнэлт”, 5 байгууллага “Сөрөг санал дүгнэлт” авсан.

Төрийн өмчит 2, орон нутгийн өмчит 58, нийт 60 аж ахуйн нэгжээс 46 аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн тайланд “Зөрчилгүй санал дүгнэлт”, 14 аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн тайланд “Хязгаарлалттай санал дүгнэлт” өглөө.

Нийслэлийн 9 дүүргийн төсвийн төвлөрүүлэн захирагчаас 6 дүүргийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд “зөрчилгүй санал дүгнэлт”, 3 дүүргийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд “Хязгаарлалттай санал дүгнэлт” өгсөн.

Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд “Хязгаарлалттай санал дүгнэлт” өгч, нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд болон санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд  хийсэн аудитын тайланг ҮАГ, НИТХ, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчид тус тус хүргүүллээ.

НТАГ нь санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчлийг арилгуулж, төлбөрийн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийг хэрэгжилтийг 2021  оны санхүүгийн тайлангийн завсрын  аудитаар хянаж, үр дүнг  IV улиралд багтаан гаргах болно.

 

АУДИТЫН ХОЁРДУГААР ХЭЛТЭС

Аудио мэдээ

Видео мэдээ

Санал асуулга