ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

“Төрийн байгууллагуудын дотоод аудитын тогтолцоо, чиг үүргийн хэрэгжилт”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөгөөг танилцуулах аудитын нээлтийг цахимаар зохион байгууллаа.

Нээлтийн үйл ажиллагаанд урилгаар аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга С.Зоригт, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч С.Бархасмаа, Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтсийн дарга Г.Самданцоодол, Эрүүл мэндийн газрын дарга Б.Алтантөгс, ХШҮДА хариуцсан мэргэжилтэн П.Оюунчимэг, ХХААГ-ын дарга Ж.Мөнхжаргал,  ХШҮДА хариуцсан мэргэжилтэн О.Ганцэцэг, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн байцаагч  М.Мөнгөнцэцэг нар оролцлоо.

Тус аудиттай холбоотой санал хүсэлт, гомдол, мэдээллийг dundgovi@audit.gov.mn цахим  хаяг, 70593113 утсаар болон АЗДТГ-ын 210 тоот өрөөнд хүлээн авч байна.