Дорноговь ТАГ – Гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг цахимаар зохион байгууллаа

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2021 оны 2021 оны А27 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”, Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн удирдамжаар хийгдэж буй  “Төрийн байгууллагуудын дотоод аудитын тогтолцоо, чиг үүргийн хэрэгжилт”, “Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөө” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, аудитын төлөвлөгөө болон бусад холбогдох мэдээллийг танилцууллаа. Нээлтийн үйл ажиллагаанд аймгийн Засаг даргын орлогч Г.Март, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Ц.Содхүү, Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга Х.Оюунтуяа, Эрүүл мэндийн газрын дарга Г.Энхцэцэг, мэргэжилтэн Т.Сүнжидмаа, Мэргэжлийн хяналтын газрын эрүүл, мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтсийн дарга Л.Бямбатуяа, эм, био бэлдмэлийн улсын байцаагч Э.Хандсүрэн, аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн эрүүл мэнд хариуцсан ахлах мэргэжилтэн М.Отгончимэг, Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтсийн дарга Х.Лхагважаргал нар оролцлоо.

Аудиттай холбоотой санал, хүсэлтийг 70522734, 70523020 утсаар болон FACEBOOK хаягаар ирүүлнэ үү.