Аудитын төгсгөлийн уулзалт зохион байгууллаа

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо, төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын дүн, дүгнэлт, тайлангийн төслийг танилцуулах уулзалт зохион байгууллаа. Уулзалтад аймгийн Засаг дарга Ц.Мөнхбат, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Н.Эрдэнэ-Очир, Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн чанарын менежер С.Батбаатар, хүнсний чанар стандартын хяналтын улсын байцаагч Н.Болормаа болон ИТХ, Эрүүл мэндийн газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын холбогдох албан тушаалтнууд урилгаар оролцов.
Аудитын тайлангийн төслийг Аудитын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, тэргүүлэх аудиторын тушаалаар баталгаажуулж, тайланг Үндэсний аудитын газар болон шалгагдагч байгууллагуудад хүргүүллээ.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ