Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны 6 дугаар тогтоол, МУЕА-ын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2022 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан “Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөө”, “Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг аймгийн ЗДТГ-ын хурлын зааланд 2022 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр хийлээ.
Тус аудитын нээлтэд аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Х.Түвшинбаяр, аудитын менежер Д.Эрдэнэчимэг, ахлах аудитор Д.Цэрэнханд, Б.Цэцэгмаа, аймгийн Засаг даргын орлогч Г.Чинбат, СТСХ-ийн дарга Х.Баатарзориг, аймгийн ЗДТГ, ХХҮГ-ын мэргэжилтнүүд болон цахимаар сумдын Засаг дарга, санхүүгийн албаны холбогдох албан тушаалтнууд оролцлоо. Аудит гүйцэтгэх хугацаа 2022 оны 04 сарын 30-ны өдөр хүртэл үргэлжлэх бөгөөд аудиттай холбоотой иргэдийн санал хүсэлтийг 7048-4030 утсаар болон Төрийн аудитын газарт хүлээн авах болно.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ