“Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд “Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт 2022 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр боллоо.

Аудитын нээлтэд Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Хөрөнгө, оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Орон нутгийн өмчийн газар, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар,  Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ, Хотын захирагчийн алба, Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, аудитын менежер, аудит гүйцэтгэх аудитын багийн гишүүд оролцлоо.

Аудитыг Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудитор Ц.Нармандах нээж аудитын зорилго зорилт, хамрах хүрээ, багийн бүрэлдэхүүн болон анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өглөө.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ