Коронавирсут халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн хэрэгжилт, үр нөлөө, үр дүнд шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах шинжээчийн зарлал

 

 

 

 

 

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ