Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын албан хаагчид бүх нийтийн хог цэвэрлэгээнд оролцлоо.

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газрын ажилтнууд аймгийн ЗД-ын орлогч А.Түвшинжаргалын ирүүлсэн албан тоот, удирдамж, зургын дагуу 2022.04.23-ны өдөр 11 дүгээр хорооллын ар тал дахь үерийн суваг, түүний арын рашааны гүүр хүртлэх талбайн хогийг түүж 11-н шуудай хог хаягдал цэвэрлэн ачихад бэлэн болголоо. Цэвэрлэгээнд Орхон аймаг дахь төрийн аудитын газрын бүх ажилчид бүрэн хамрагдсан бөгөөд Орхон аймгийн Хотын захирагчийн алба, Орхон аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчиллын газраас холбогдох хүмүүс ирж шалган танилцсан байна.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ