ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧДАД 2021 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТИЙГ ГАРДУУЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Үндэсний аудитын газраас Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын 2021 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын дүгнэлт, тайланг холбогдох албан тушаалтнуудад гардуулах ажлыг 2022 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс эхлүүлэв.

Энэ өдөр Монгол Улсын Ерөнхий аудитор Д.Занданбат болон Үндэсний аудитын газрын зарим удирдлага Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц, Улсын дээд шүүх, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Авлигатай тэмцэх газар, Шүүхийн сахилгын хороо, Үндэсний статистикийн хороо, Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комисс, Хүний эрхийн үндэсний комисс, Төрийн албаны зөвлөл, Сонгуулийн ерөнхий хороо болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны холбогдох албан тушаалтнуудыг хүлээн авч, аудитын дүгнэлт, тайланг гардуулсан юм.

Уулзалтын үеэр нийтлэг гарч буй алдаа, зөрчил болон цаашид анхаарах асуудлууд, ирэх жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитаар баримтлах бодлого, чиглэлийн талаар шалгагдагч байгууллагуудад Үндэсний аудитын газраас танилцуулга хийж, харилцан санал солилцлоо.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ