ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны 6 дугаар тогтоол, МУЕА-ын 2022 оны А/12 дугаар тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2022 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан “Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг ”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг 2022 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр хийлээ.

Тус аудитын нээлтэд аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудитор Т.Байгалмаа, аудитын менежер Д.Нэргүйбаатар, ахлах аудитор Х.Алтанчимэг, аудитор Г.Цог-Эрдэнэ, Ж.Мөнгөншагай, аймгийн Засаг даргын орлогч П.Бат-Эрдэнэ, аймгийн ИТХ-ын ахлах мэргэжилтэн Я.Отгонбаатар, ОНӨГ-ын ахлах мэргэжилтэн Г.Бат-Эрдэнэ, “АЗЗА” ТӨХК-ын захирал Ю.Ганзориг, “Ар Ус Ундарга” ХХК ОНӨААТҮГ-ын захирал С.Баатархуяг, “Архангайд үйлдвэрлэв” ОНӨААТҮГ-ын захирал Ц.Луваанжалбуу, “Шилмэл сүргийн үржлийн төв” ОНӨААТҮГ-ын захирал н.Түвшинсайхан, “Эрдэнэмандал Хөгжлийн дэд бүтэц” ОНӨААТҮГ-ын захирал Ц.Ломбо, “Чулуут-Ахуй үйлчилгээний төв” ОНӨААТҮГ-ын захирал Ч.Чимэддэлэг болон холбогдох албан тушаалтнууд оролцлоо.