ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОЖ БУЙ НАМ, ЭВСЛИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ

ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОЖ БУЙ НАМ, ЭВСЛИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ

 

Д/д Нам эвслийн нэр Хандивын тайлан, тайлан баталгаажуулсан дүгнэлт Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт хийсэн дүгнэлт, Мөрийн хөтөлбөр 
1 Монгол Ардын нам ҮЗЭХ ҮЗЭХ

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ