ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АУДИТОРЫН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2022.05.25

Төрийн аудитын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дахь заалт, “Төрийн аудитын байгууллагын болон гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтын журам”-ын 2.3.1 дэх заалтыг тус тус баримтлан Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын аудиторын албан тушаалын сул орон тоог төрийн байгууллагад ажиллаж буй дор дурдсан шаардлагыг хангасан албан хаагчдаас нөхөх сонгон шалгаруулалт (тусгай шалгалт)-ыг тухайн орон нутагт зарлаж байна.

 Нэг. Төрийн албаны тухай хуульд заасан нийтлэг шаардлага, бүрдүүлэх материалыг бүрэн ирүүлсэн албан хаагч, иргэнийг бүртгүүлнэ.

 • Монгол Улсын иргэн байх;
 • Дээд боловсролтой байх;
 • Эрүүгийн хуульд заасан авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр ял шийтгүүлж байгаагүй;
 • Сэтгэцийн өвчин, эмгэггүй;
 • Хуулийн дагуу цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэн үүргээ биелүүлсэн байх (эрэгтэй);
 • Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлагыг бүрэн хангасан байх;
 • Төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагч, эсхүл төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгч нөөцөд бүртгэгдсэн төрийн үйлчилгээний албан хаагч байж болно.

Хоёр. Албан тушаалд тавигдах шаардлага

            Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдсан боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадварын шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн албан хаагч, иргэнийг бүртгүүлнэ.

 • Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй;
 • Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, татвар, эдийн засагч мэргэжилтэй;
 • Төрийн албанд мэргэшүүлэх эсхүл түүнтэй адилтгах сургалтад хамрагдаж төгссөн, мэргэшсэн нягтлан бодогчийн гэрчилгээтэй байх;
 • Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх;
 • Төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн хувьд төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгч нөөцөд бүртгэгдсэн байх.

Гурав. Цахимаар бүртгүүлэхдээ ирүүлэх баримт бичиг:

 • Шалгалтад бүртгүүлэхээр бичгээр гаргасан хүсэлт;
 • Төрийн албан хаагчийн анкет;
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичгийн хуулбар (диплом) Хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
 • Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн хуулбар
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар эсхүл Цахим лавлагаа /e-mongolia–аас татан авах/.;
 • “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг;
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хувьд холбогдох баримт.
 • Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын дүнгийн хуудас;
 • Төрийн албанд ажилласан жил тооцох, төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд байгааг тогтоох зорилгоор албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;
 • Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” -ын хуулбар;
 • Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний сүүлийн гурван жилийн үнэлгээ;
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /e-mongolia–аас татан авах/;
 • Сүүлийн 1 жилийн дотор ёс зүйн хариуцлага, сахилгын шийтгэл хүлээгээгүйг нотлох бичиг баримт;

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтийг хүлээн авах ба бүртгэх

Сонгон шалгаруулалтын комисс болон ажлын хэсэг тухайн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтад оролцох албан хаагч, иргэний хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг 2022.05.25-ны өдрийн 09:00 цагаас 2022.05.27-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл tusgai-shalgalt.burtgel@audit.gov.mn цахим хаягаар хүлээн авна.

Тав. Сонгон шалгаруулалтын хугацаа

Тусгай шалгалт зохион байгуулагдах хугацаа болон зөвлөгөө, зааварчилгааг 2022.05.30-ны өдрийн 15:00-16:00 цагийн хооронд цахимаар зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Албан тушаалд тавигдах шаардлагыг бүрэн хангаж буй албан хаагчдад мэдээллийг хүргэнэ.

ЖИЧ: Цахимаар бүргүүлэхдээ шаардлагатай бичиг баримтыг сканердаж нэг файл болгож ирүүлэхийг анхаарна уу.

Холбоо барих утасны дугаар

Үндэсний аудитын газар:  51-261585

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: 70483413

ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР

ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН КОМИСС