Аймгийн Халамжийн сан, ЖДҮХС-гийн үр нөлөө сэдэв ГА-ын уулзалт боллоо.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас нэгтгэн удирдах Аймгийн Халамжийн сан, ЖДҮХС-гийн үр нөлөө сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөлтийн өмнөх үе шатны уулзалтыг Архангай, Баян-Өлгий, Говь-Сүмбэр, Увс аймаг дахь ТАГ-уудтай хийлээ. Онлайн уулзалтаар аудитын эрсдэлийн үнэлгээг хэрхэн үнэлж байгаа талаар санал солилцов.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ