Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Дотоод сургалт зохион байгуулав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын Эрх зүйч, мэдээлэл технологийн ажилтан аудитор П.Норпил Able программын ашиглалт, мэдлэгийг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор дотоод сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад байгууллагын нийт албан хаагчид хамрагдсан бөгөөд мэдээлэл технологитой холбоотой бусад мэдээллийг хүргэж ажиллалаа.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ