Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Санхүүгийн тайлангийн аудитын танилцуулга