Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Санхүүгийн тайлангийн аудитын танилцуулга

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ