ТӨРИЙН ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО ҮҮССЭНИЙ 100 ЖИЛИЙН ОЙД ЗОРИУЛСАН МАРКИЙН НЭЭЛТИЙН ҮЕЭР “ТӨРИЙН ХЯНАЛТ-АУДИТ 100” СЭДЭВТ ТУСГАЙ ҮЗЭСГЭЛЭНГ ДЭЛГЭН ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Монгол Улсад Төрийн хяналтын тогтолцоо үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойн хүрээнд өнөөдөр Монголын үндэсний музейд “Төрийн хяналт-Аудит” сэдэвт тусгай үзэсгэлэнг дэлгэн үзүүллээ. Уг үзэсгэлэнг Монголын үндэсний музей болон Үндэсний төв архивын сан хөмрөгт түшиглэн төрийн хяналтын тогтолцооны түүхийн хэлхээс болсон онцлог үйл явдлыг он цагийн дарааллаар хураангуйлж, БНМАУ-ын анхдугаар болон дараа дараагийн Үндсэн хуулиар төрийн хяналтын чиг үүргийг хуульчлан баталгаажуулснаас улбаатай тухайн үед Ардын Засгийн газраас гарч байсан шийдвэрийн эх хуулбарыг дэлгэн үзүүллээ. Мөн үе үеийн төрийн хяналтын байгууллагын тамга тэмдгийн дардас, хянан шалгах ажилтнуудын хэрэглэж байсан эд зүйлс, хүртээсэн гавьяа шагнал, улс, нийтийн өмчийг хамгаалах уриа дуудлага болгосон зурагт хуудас, хяналт шалгалтын ажлын төрөл, тоо баримтыг илтгэх түүхэн баримтаас дээжлэн сонирхуулж байна.

Мөн энэ үеэр “Монгол шуудан” ХК-тай хамтран бүтээсэн шуудангийн маркийн нээлт болсон юм. Энэхүү маркийн дэвсгэрт 1922 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн Ардын Засгийн газрын бүрэлдэхүүнд “Хянан байцаах хэлтэс”-ийг байгуулснаар эхэлсэн орчин цагийн Төрийн аудитын байгууллагын түүхээс өртөөлөн Аудитын дээд байгууллагуудын олон улсын байгууллагын бүрэн эрхт гишүүн, Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн аудитын тухай хуулиар эрх зүйн үндэс нь баталгаажих хүртэлх түүхэн замналыг он цагийн хэлхээ болгон дүрсэлснээрээ онцлог болжээ.

Маркт төрийн санхүү, төсөв, нийтийн өмчийг зохистой төлөвлөх, хуваарилах, ашиглах, зарцуулахад тавих олон талт хяналтыг хараат бусаар нягтлан хэрэгжүүлж буй утга санааг нэгэн зуун жилийн дүрслэл болон Төрийн аудитын байгууллагын бэлгэдэлтэй хамтатган зохиомжилсон юм.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ