ШИНЖЭЭЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ МЭДҮҮЛЭГ ХҮЛЭЭН АВАХ УРИЛГА

Үндэсний аудитын газар нь “Тавантолгой-Гашуунсухайт, Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтад зарцуулсан хөрөнгө, үр дүн”-сэдэвт гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын хүрээнд “Тус чиглэлийн төмөр замын суурь бүтцийн зураг төсөл, төсөвт өртөг болон ажлын гүйцэтгэл нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, норм, дүрэм, стандарт шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг нягтлан шалгаж, дүгнэлт гаргах” шинжээчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулан хамтран ажиллах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хувь хүн/баг/, хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ