Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогч Я.Сарансүх “Цахим эрүүл мэнд” төслийн 2021 оны хэрэгжилтэд хийсэн аудитын дүгнэлтийг танилцуулав

Монгол Улсын Их Хурлын Инновац, цахим бодлогын байнгын хорооны 2022.12.20-ны өдрийн хуралдаанаар Эрүүл мэндийн яамны цахим шилжилтийн үйл ажиллагаа, Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Цахим эрүүл мэнд” төслийн хэрэгжилтийн талаарх Эрүүл мэндийн сайдын мэдээллийг сонсов.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогч Я.Сарансүх дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Цахим эрүүл мэнд” төслийн 2021 оны хэрэгжилтэд хийсэн аудитын дүгнэлтийг танилцууллаа. Тэрбээр, “Монгол Улсын Засгийн газар, Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулсан “Цахим эрүүл мэнд” төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээрийг 2015 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр соёрхон баталсан. Төслийн хэрэгжүүлэгч нэгжийн үйл ажиллагаа 2016 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдрөөс албан ёсоор эхэлсэн байна. Энэ төслийг Дэлхийн банкны нийт 19.5 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлээр санхүүжүүлж, 2022 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдөр хэрэгжиж дуусахаар төлөвлөжээ. 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 39.5 хувь буюу 7.7 сая ам.долларын санхүүжилтийг авч, 2022 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдөр байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу дуусгавар болсон байна.

Төслийн 2017-2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд аудит хийсэн байна. Эрүүл мэндийн мэдээлэл солилцооны нэгдсэн платформ боловсруулах, хөгжүүлэх, туршин нэвтрүүлэх гэрээт ажлын явц хангалтгүй, төсөл зорилтот үр дүндээ хүрэхгүй, эрсдэл үүсэж, төлөвлөсөн санхүүжилтийг төсөл хэрэгжих хугацаанд зарцуулаагүй байна. 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өмнөх оны аудитаар өгсөн албан шаардлагыг бүрэн хэрэгжүүлж ажиллаагүй, баталсан төсвийн хүрээнд зардал гаргах, бүртгэл тайлагналтай холбоотой зөрчлүүд илэрсэн тул хязгаарлалттай дүгнэлт өгч, холбогдох хууль тогтоомж, стандартыг мөрдөж ажиллах албан шаардлага, зөвлөмж өгсөн.

Эрүүл мэндийн мэдээлэл солилцооны платформыг боловсруулах, хөгжүүлэх, туршин нэвтрүүлэх 6.0 сая ам.долларын санхүүжилттэй ажлын гэрээг БНСУ-ын “Тайхан кабель Солюшн” компанитай 2021 оны 6 дугаар сард байгуулсан байна. Энэ гэрээт ажлын урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн ч ажлын гүйцэтгэл Дэлхийн банкны шаардлагад нийцээгүй тул мэдээллийн технологийн аудит оруулах саналыг Дэлхийн банкнаас гаргасан. Бусад худалдан авах ажиллагаа нь уг платформын гэрээт ажилтай холбоотой тул хойшлогдсон байна” хэмээгээд төслийн 2022 оны санхүүгийн тайланд аудитыг хуулийн хугацаанд гүйцэтгэж, дүгнэлтийг 2023 оны 2 дугаар сард танилцуулна гэж Улсын Их Хурлын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээлэв.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ