ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АУДИТОРЫН ТҮР ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР

Төрийн аудитын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дахь заалт, “Төрийн аудитын байгууллагын болон гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтын журам”-ын 2.3.1 дэх заалтыг тус тус баримтлан Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын аудиторын албан тушаалын түр орон тоог дор дурдсан шаардлагыг хангасан албан хаагчдаас нөхөх сонгон шалгаруулалтыг тухайн орон нутагт зарлаж байна.
Нэг. Төрийн албаны тухай хуульд заасан нийтлэг шаардлага, бүрдүүлэх материалыг бүрэн ирүүлсэн албан хаагч, иргэнийг бүртгүүлнэ.
Монгол Улсын иргэн байх;
Дээд боловсролтой байх;
Төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагч, эсхүл төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгч нөөцөд бүртгэгдсэн төрийн үйлчилгээний албан хаагч байж болно.
Хоёр. Албан тушаалд тавигдах шаардлага
Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдсан боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадварын шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн албан хаагч, иргэнийг бүртгүүлнэ.
Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй;
Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, татвар, эдийн засагч мэргэжилтэй.
Төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн хувьд төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгч нөөцөд бүртгэгдсэн байх.
Гурав. Бүртгүүлэхдээ ирүүлэх баримт бичиг:
Шалгалтад бүртгүүлэхээр бичгээр гаргасан хүсэлт;
Төрийн албан хаагчийн анкет;
Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичгийн хуулбар (диплом) Хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар эсхүл Цахим лавлагаа /e-mongolia–аас татан авах/.;
“4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг;
Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын дүнгийн хуудас, эсхүл лавлагаа
Төрийн албанд ажилласан жил тооцох, төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд байгааг тогтоох зорилгоор албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;
Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /e-mongolia–аас татан авах/;
Сүүлийн 1 жилийн дотор ёс зүйн хариуцлага, сахилгын шийтгэл хүлээгээгүйг нотлох бичиг баримт;
Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтийг хүлээн авах ба бүртгэх
Тухайн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтад оролцох албан хаагч, иргэний хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг 2023.03.15-ны өдрийн 09:00 цагаас 2023.03.20-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газарт хүлээн авна.
Тав. Сонгон шалгаруулалтын хугацаа
Албан тушаалд тавигдах шаардлагыг бүрэн хангаж буй албан хаагчдад мэдээллийг хүргэнэ. Жич: Уг ажлын байр нь түр ажлын байр болохыг анхаарна уу.
Холбоо барих утасны дугаар
Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: 70483413, 99489309. 88665099.