ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

                     Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны А/02, А/04 дүгээр тушаал, Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын нэгдсэн төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу гүйцэтгэх “Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт” сэдэвт нийцлийн аудитын нээлтийг 2023 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр хийлээ.

                       Аудитын нээлтэд Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудитор Б.Сарантуяа, аудитын менежер Г.Наранбаяр, тус газрын аудитын багийн гишүүд, аймаг, сумдын ИТХ, ЗДТГ, аймгийн БОАЖГ, Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын сав газрын захиргаа, Сум дундын ойн ангийн дарга, мэргэжилтэн, ГХБХБГ, Татварын хэлтсийн мэргэжилтэн зэрэг аудитад хамрагдах байгууллагуудын холбогдох албан тушаалтнууд оролцлоо.