“Иргэдийн төлөөх төсвийн бодлогын шинэчлэл” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулав

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас санаачлан “Иргэдийн төлөөх төсвийн бодлогын шинэчлэл” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Орон нутагт төсвийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх арга зам, төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулж, иргэдийн амьдралыг дээшлүүлэхэд Төрийн аудитын оролцоог хангах зорилготой энэхүү хэлэлцүүлгийг Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хороо, Үндэсний аудитын газар, Сангийн яам дэмжин оролцсон юм.

Хэлэлцүүлэгт Өмнөговь аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын тамгын газрын албан хаагчид, сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Санхүү албаны дарга нар болон бусад төрийн байгууллагын төлөөлөл оролцов.

“Иргэдийн төлөөх төсвийн бодлогын шинэчлэл” сэдэвт хэлэлцүүлгийн чиглүүлэгчээр Монгол Улсын Ерөнхий аудитор Д.Занданбат ажилласан бол УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны Ахлах зөвлөх Э.Алтанзул, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын Орлогчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Наранчимэг, Үндэсний аудитын газрын Гүйцэтгэл-Нийцлийн аудитын газрын Аудитын менежер Х.Баярмаа, Сангийн яамны Төсвийн бодлого төлөвлөлтийн газрын Ахлах шинжээч Т.Батсүх нар илтгэлээ танилцуулсан.

УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны Ахлах зөвлөх Э.Алтанзул “Төсвийн бодлогын эрх зүйн шинэчлэл” сэдэвт илтгэлээр төсвийн төлөвлөлт, ил тод нээлттэй байдлыг сайжруулах шинэчлэлийн бодлогын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөв. “Үр дүнд чиглэсэн төсвийн бодлогын шинэчлэл” сэдэвт илтгэлээр Сангийн яамны Төсвийн бодлого төлөвлөлтийн газрын Ахлах шинжээч Т.Батсүх төсвийн бодлого шинэчлэлийг үр дүнд суурилсан чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд үүнд Төрийн аудитын байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг, оролцоо чухал хэмээн онцолсон.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын Орлогчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Наранчимэг Төрийн аудитын байгууллагын чиг хандлага, төсвийн хяналтыг хэрхэн хэрэгжүүлж буйг илтгэлдээ дурдсан бол ҮАГ-ын Гүйцэтгэл-Нийцлийн аудитын газрын Аудитын менежер Х.Баярмаа Тогтвортой хөгжлийн зорилт, төсвийн хөрөнгө оруулалтын талаар илтгэлээ танилцуулсан.

Эдгээр илтгэлтэй холбогдуулан төсвийг төлөвлөхөд анхаарах асуудал, тулгамдаж буй бэрхшээлийг хэрхэн шийдвэрлэх боломжтой талаар болон Төрийн аудит байгууллагаас өгсөн зөвлөмж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангахад анхаарах асуудлууд болон оролцогч төрийн байгууллагуудын хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх талаар хөндөн хэлэлцүүлгээ өрнүүлсэн юм.

Монгол Улсын Ерөнхий аудитор Д.Занданбат хэлэлцүүлгийн төгсгөлд иргэдийн амьдралд үр дүнгээ өгөх байдлаар улсын төсвийг төлөвлөж, зарцуулах ёстойг дурдаад мөн улсын хөгжлийн бодлоготой уялдуулан үр дүнтэй төлөвлөлт хийх нь чухал гэв. Аливаа үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд хяналтыг сайн тавих нь нэн чухал учраас Төрийн аудитын байгууллагатай нягт хамтран ажиллахыг дурдаад, холбогдох талуудын оролцоог хангаж чадсан үр дүнтэй хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа хэмээн онцоллоо.