ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь “Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолтын үйл ажиллагаа явуулсан гэрээлэгчийн нийт хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхөгдсөн болон нөхөгдөх зардлын хэмжээ, газрын тосны экспорт, борлуулалтын орлогын тооцоо, хуваарилалтад баталгаажуулалт хийх аудит”-ын хүрээнд Петрочайна дачин тамсаг ХХК-ийн “Тамсаг 21”, “Тосон уул 19” талбайн талаар байгуулсан бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 4, 5 дугаар зүйлд заасан зохицуулалтын талаар газрын тосны салбарын мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж, дүгнэлт гаргах шинжээчтэй хамтран ажиллах гэж байгаа тул шаардлага хангасан зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хувь хүн/баг/, хуулийн этгээдийг саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

Шинжээч нь ҮАГ-АД/2023-30 дугаар ажлын даалгаварт тусгагдсан /Ажлын даалгаврыг эндээс үзнэ үү/ ажилбаруудыг гүйцэтгэх үүрэгтэй бөгөөд ажлын зорилтын хүрээнд Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр газрын тосны олборлолт, экспортын үйл ажиллагаа эрхэлж буй “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-ийн “Тосон Уул XIX”, “Тамсаг XXI” талбайн нийт хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхөгдсөн болон нөхөгдөх зардал, газрын тосны экспорт, борлуулалтын орлогын тооцоо, тайлан, мэдээ, анхан шатны баримт, Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 4, 5 дугаар зүйлд заасантай холбоотойгоор Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон гэрээлэгчийн ирүүлсэн баримт материал, цооногуудын мэдээллийг хамруулан дүгнэлт гарган, 2023 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөрт багтаан дүгнэлт зөвлөмжийг аудитын багт хүлээлгэн өгнө.

Тавигдах шаардлага болон ажлын туршлагын хүрээнд шинжээчид дараах шаардлага тавигдана.Үүнд:

Хуулийн этгээдийн хувьд:

 • Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий болохыг нотлох баримт бичиг;

Хуулийн этгээдийн багийн ахлагч нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

 • Багийн ахлагч нь газрын тосны мэргэжлээр зөвлөх инженерийн зэрэгтэй, гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний үнэн бодит байдлыг хариуцаж, дүгнэлт гаргах эрх бүхий байх;
 • Геологи, уул уурхай, ашигт малтмалын олон улсын чиг хандлага, газрын тосны технологийн болон үйл ажиллагааны мэдлэг мэдээлэлтэй, ажлын туршлагатай байх;
 • Мэргэжлийн англи хэл эсхүл хятад хэлний мэдлэгтэй;
 • Төрийн болон албаны нууц, байгууллага болон хувь хүний нууцыг чандлан хадгалах;
 • Мэргэжлээрээ зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байсан туршлагатай;
 • Хууль тогтоомжид заасан бусад шаардлага.

Ажиллах хүчний шаардлага:

 • Газрын тосны чиглэлээр бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Газрын тосны зөвлөх болон мэргэшсэн инженерийн зэрэгтэй байх;
 • Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан;
 • Мэргэжлийн англи хэл эсхүл хятад хэлний мэдлэгтэй;
 • Компьютерын өргөн хэрэглээний программууд дээр ажиллах чадвартай;
 • Багаар ажиллах, ачаалал даах чадвартай байх;
 • Төрийн албан хэрэг хөтлөлт, архивын талаар мэдлэгтэй, сургалтад хамрагдсан бол давуу тал болно.

Сонгон  шалгаруулалтад оролцохыг сонирхсон хувь хүн/баг/, хуулийн этгээд нь дээрх зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэхээ илэрхийлсэн албан хүсэлт ирүүлэхээс гадна дараах мэдээллийг  ирүүлнэ үү. Үүнд:

Хуулийн этгээд бол:

– Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

– Татварын өргүй тухай тодорхойлолт /цахимаас татан авсан/;

– Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй тухай тодорхойлолт/цахимаас татан авсан/;

– Шүүхийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт;

– Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл сүүлийн 3 жилээр /2020, 2021, 2022 он/;

– Ажилтны анкет, боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

– Ажилтны нийгмийн даатгалын цахим лавлагаа /сүүлийн 1 жилээр/;

– Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт /2021, 2022 он/

Хувь хүн/баг бол:

–  Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

–  Анкет /СV/;

–  Боловсрол, мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар;

–  Гүйцэтгэсэн ижил төстэй зөвлөх үйлчилгээний мэдээлэл /сүүлийн 3 жилээр/;

– Багийн гишүүн тус бүр нь шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй тухай тодорхойлолтыг /e-mongolia/ хавсарган ирүүлэх;

– Багаар ажиллах тохиолдолд багийн гишүүдийн хамтран ажиллах гэрээг нотариатаар баталгаажуулсан байх:

 Сонирхсон этгээд нь ажлын даалгавар, хавсралт маягт /Маягтыг эндээс татаж авна уу/, бусад холбогдох мэдээллийг www.audit.mn цахим хаягаас болон ҮАГ-ын Захиргаа, хууль, эрх зүйн газрын худалдан авах үйл ажиллагаа хариуцсан шинжээч Н.Цэнд-Аюушаас авч болно.

 Холбоо барих утас: ажлын-51-261745, 88051068.

 Саналыг файл хэлбэрээр info@audit.gov.mn, tsend-ayushn@audit.gov.mn цахим шуудангаар 2023 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 16 цаг 00 минутаас өмнө ирүүлнэ үү.

Захиалагчийн хаяг: Үндэсний аудитын газар-15160. Улаанбаатар хот. Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-3, Засгийн газрын IV байр.