СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан гаргахад анхаарах асуудал, татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт, буцаан олголтын талаар Аймгийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч Б.Мөнх-Эрдэнэ мэдээлэл хүргэлээ.
Сургалтанд Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын албан хаагчид оролцлоо.