УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Сургалтад хамрагдлаа

Говь-алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас зохион байгуулсан бүсийн сургалт, “Төрийн аудитын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт” оруулах санал, хэлэлцүүлэгт дарга, тэргүүлэх аудитор М.Батсуурь, аудитын менежер М.Бат-Амгалан, ахлах аудитор Т.Намжил, Ч.Мөнхтогтох нар оролцлоо.