ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА.

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын байгууллагын 2024 онд дэвшүүлсэн “Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангахад харилцагч талуудын оролцоог сайжруулах жил” зорилтын хүрээнд Төрийн аудитын байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа болон аудитын тайлан, дүгнэлтийг олон нийтэд ил тод хүргэх, нээлттэй байдалд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллага “Говьсүмбэр телевиз”-тэй хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.