Үндэсний аудитын газар Чанарын менежментийн тогтолцоо, ISO9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэв

Монгол Улсын Үндэсний аудитын газар байгууллагын манлайллыг нэмэгдүүлэх, менежментийн тогтолцооны чанарын удирдлагыг төлөвшүүлэх, харилцагч талуудын харилцааг бүх түвшинд сайжруулж, үйл ажиллагаандаа байнгын сайжруулалт хийх Чанарын менежментийн тогтолцоо, ISO9001:2015 олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэв.

Баталгаажуулалтын анхдагч аудитыг Франц улсын “Афнор” групп хийж, гурван жилийн хугацаатайгаар Үндэсний аудитын газарт гэрчилгээ олгосон юм.