УИХ-ын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцох улс төрийн нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчдийг хандивын тайлангаа ирүүлэх мэдээлэл хүргүүлж байна

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцох улс төрийн нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчид хандивын тайлангийн мэдээлэл болон маягтыг Үндэсний аудитын газарт ирүүлэх тухай албан бичиг хүргүүллээ. Албан бичгийн хавсралтаас Маягт 1, Маягт 2 харна уу.