Албан хаагчид “Харилцаа, харилцааны ур чадвар” сэдвээр сургалтад хамрагдлаа.

Байгууллагын дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2024 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр аймгийн Насан туршдаа суралцахуйн төвийн багш Т.Мөнхчимэгээс ” Харилцаа, харилцааны ур чадвар” сэдвээр сургалт авч, нийт 11 албан хаагч хамрагдлаа.