УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Тэмцээнд оролцлоо

Төрийн тусгай чиг үүргийн байгууллагуудын дунд зохион байгуулагдсан спортын олон төрөлт цогцолбор тэмцээнд хамт олон идэвхтэй оролцож даамны төрөлд хүрэл медаль авлаа.