Үндэсний аудитын газарт бие даан нэр дэвшигч 77 иргэн мөрийн хөтөлбөрөө хянуулахаар ирүүллээ

Үндэсний аудитын газар 2024 оны 4 дүгээр сарын 22, 23, 24-ний өдрүүдэд Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцох бие даан нэр дэвшигч 77 иргэний мөрийн хөтөлбөрийг хүлээн авлаа.

Мөрийн хөтөлбөр нь холбогдох хуулийн шаардлага хангаагүй тохиолдолд 2024 оны 5 дугаар сарын 07-ны өдрийн дотор тухайн бие даан нэр дэвшигчид мэдэгдэж 5 дугаар сарын 08-аас 14-ний өдрүүдэд зөвлөмж өгч, алдаа зөрчлийг засуулна.

Үндэсний аудитын газар 2024 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр бие даан нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөрт гаргасан дүгнэлтийг нэгтгэн Сонгуулийн ерөнхий хороонд хүргүүлэх юм.