УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Нэгдсэн сургалт-2024

Төрийн аудитын албан хаагчийн чадавхыг бэхжүүлэх баруун бүсийн “Нэгдсэн сургалт-2024” арга хэмжээ Ховд аймагт зохион байгуулагдлаа. Уг сургалт, хэлэлцүүлэгт Ховд, Говь-Алтай, Увс, Завхан, Баян-Өлгий аймгуудын Төрийн аудитын газрын 70 гаруй албан хаагч оролцлоо. Мөн спортын нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулагдаж Увс аймгийн баг тамирчид багийн дүнгээр тэргүүлж шилжин явах цомын эзэн боллоо.