Үндэсний аудитын газраас улс төрийн 27 нам, 2 эвслийн мөрийн хөтөлбөрт өгсөн аудитын дүгнэлт

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 38.13-т заасны дагуу сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр болон түүнд хийсэн аудитын дүгнэлтийг байршуулж байна.

Аудитын дүгнэлт болон мөрийн хөтөлбөрийг дараах хүснэгтэд бичигдсэн нэр дээр дарж харна уу.

Иргэдийн оролцооны нэгдэл нам
Ард түмний Олонхийн Засаглал нам
Зүй ёс нам
Монгол Шинэчлэлт нам
Эх орон нам
Ард түмний хүч нам
ХҮН нам
Монголын либерал ардчилсан нам
Иргэний хөдөлгөөний нам
Эх орончдын нэгдсэн нам
Үнэн ба зөв нам
Сайн ардчилсан иргэдийн нэгдсэн нам
Монголын социал демократ нам
Ардчилсан нам
Үндэсний эвсэл
Эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч нам
Шинэ нэгдсэн эвсэл /Шинэ нам, Монголын Уламжлалын нэгдсэн нам эвсэл/
Монгол Консерватив нам
Дэлхийн монголчууд нам
Ардчилал шинэчлэлийн нам
Гэр хороолол хөгжлийн нам
Бүгд найрамдах нам
Их Эв нам
Монголын хүний төлөө нам
Монголын либерал нам
Иргэний зориг ногоон нам
Хөгжлийн хөтөлбөр нам
Монгол Ардын нам
Эрх чөлөөний эвсэл нам /Зон олны нам/