САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ БА АУДИТЫН ТӨРЛҮҮДИЙН ПРАКТИК АЧ ХОЛБОГДОЛ СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Санхүү-нийцлийн аудитын хэлтсээс  2024 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдөр “Монгол улсын аудитын тогтолцоо, аудитын төрлүүд, түүний практик ач холбогдол, олон улсын чиг хандлага, санхүүгийн тайлангийн аудитын дүн, дүгнэлт, шийдвэр, анхаарах зүйлсийн талаарх онол, практик хэрэглээний мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэх” зорилгын хүрээнд СЭЗИС-ийн НББ-ийн тэнхимийн багш, Эдийн засгийн ухааны доктор, дэд профессор, Аудитор, Мэргэшсэн нягтлан бодогч, Татварын мэргэшсэн зөвлөх Б.Авирмэд багштай хамтран сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

Сургалтаар Нийслэлийн ТЕЗ-ийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүн дүгнэлт, цаашид анхаарах зүйлс, шийдвэрийн хэрэгжилт, аудитын төрлүүд, түүний практик ач холбогдол, аудитын төрлүүдийн өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлагын талаар танилцуулж хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Сургалтад Нийслэлийн төсвийн шууд захирагчийн байгууллагын 41 албан хаагчид оролцов.

САНХҮҮ-НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ХЭЛТЭС