Category

Аудитын нээлт

Нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Малын тоо толгойн албан татварын хуулийн хэрэгжилт, сумын татварын орлого бүрдүүлэлт, зарцуулалт” сэдэвт нийцлийн аудитын нээлтийг онлайнаар хийлээ. Аудитын...

“Татварын шинэчлэлийн бодлогын хэрэгжилт, түүний үр нөлөө” сэдэвт аудитын нээлтийг хийв

УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны 2022 оны 9 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2023 оны гүйцэтгэх аудитын сэдэв”-ийн дагуу Төрийн аудитын тухай  хуулийн 6 дугаар...

“Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт” хийх нэгдсэн удирдамжийн нийцлийн аудитын нээлтийг хийж, төлөвлөгөөг танилцууллаа.

“Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт” хийх нэгдсэн удирдамжийн нийцлийн аудитын нээлтийг хийж, төлөвлөгөөг танилцууллаа. Аудитын нээлтэд аймгийн ЗДТГ, БОАЖГ-ынн дарга, мэргэжилтэн, ажилтан нар...

“Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт” сэдвээр нийцлийн аудитыг улсын хэмжээнд хийж эхэллээ

Төрийн аудитын байгууллагын бодлогоор “Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт” сэдвээр нийцлийн аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулж, дүнг холбогдох байгууллагад танилцуулахаар аудитын нээлт хийлээ....

“Үндэсний мөнгөн тэмдэгт-төгрөгийн болон валютын ханшны өөрчлөлтийг тогтворжуулах бодлогын үр нөлөө” аудитын нээлтийг хийлээ

Үндэсний аудитын газарт 2023.04.13-ны өдөр “Үндэсний мөнгөн тэмдэгт-төгрөгийн болон валютын ханшны өөрчлөлтийг тогтворжуулах бодлогын үр нөлөө” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын нээлтэд Үндэсний аудитын...

“Эрүүл мэндийн даатгал, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо, үр нөлөө” гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд “Эрүүл мэндийн даатгал, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо, үр нөлөө”-д...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2022 оны 09 дүгээр тогтоол, Монгол...

“Эрүүл мэндийн даатгал, үр дүнд суурилсан санхүүгийн тогтолцоо, үр нөлөө” сэдэвт нэгдсэн удирдамжийн аудитын нээлтийг хийж, төлөвлөгөөг танилцууллаа.

“Эрүүл мэндийн даатгал, үр дүнд суурилсан санхүүгийн тогтолцоо, үр нөлөө” сэдэвт нэгдсэн удирдамжийн аудитын нээлтийг хийж, төлөвлөгөөг танилцууллаа. Аудитын нээлтэд аймгийн ЗДТГ, ЭМГ, ЭМДХ, НЭ-ийн...

“Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт зохион байгууллаа.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1-д заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд “УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2022 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ,...

“Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн хийх аудит”-ын нээлтийг хийлээ.

“Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн хийх аудит”-ын нээлтийг хийлээ. Нээлтэнд аймгийн ЗДТГ болон бусад байгууллагын төлөөллүүд оролцсон ба...
1 2 3 4 5 7