Tag

Дундговь аймаг

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

“Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын зорилго, хамрах хүрээ, хугацааг танилцуулах аудитын нээлтийг Дундговь аймаг дахь...

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

“Эрүүл мэндийн даатгал, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо, үр нөлөө”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын зорилго, хамрах хүрээ, хугацааг танилцуулах аудитын нээлтийг Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын...

“Нээлттэй өдөрлөг” зохион байгууллаа

Төрийн хяналтын тогтолцоо үүсэж хөгжсөний түүхт 100 жилийн ой, бүртгэл санхүүгийн ажилтнуудын баярын өдрийг тохиолдуулан санхүүгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын...

Хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Төрийн хяналтын тогтолцоо үүсэж хөгжсөний түүхт 100 жилийн ойн хүрээнд “Төрийн аудитын байгууллагын орон нутаг дахь оролцоо” сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Tags: Дундговь аймаг
1 2 3 4 5